Committee for Polish-Russian Cooperation Strategy holds 8th meeting 32

    Newer Older

    Foreign Ministers of the Republic of Poland Radosław Sikorski and of the Russian Federation Sergey Lavrov chaired a meeting of the Committee for Polish-Russian Cooperation Strategy.

    Pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych obu państw Radosława Sikorskiego i Siergieja Ławrowa obradował w czwartek w Warszawie Komitet Strategii Współpracy Polski i Rosji.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts