Bài viết Phim võ hiệp duy nhất của Vương Gia Vệ ra mắt tại VN

    Newer Older

    Tái tạo từ bản phim quay vào năm 1994, "Đông Tà Tây Độc" nêu bật năng lực chỉ đạo diễn xuất của Vương Gia Vệ. Phim đặt trong bối cảnh giang hồ nhưng khai thác một cách tài tình tâm lý nhân vật.
    Chi tiết: Bài viết Phim võ hiệp duy nhất của Vương Gia Vệ ra mắt tại VN

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts