Fàbriques tèxtils Palmarola a Ripoll
Fàbrica de teixits “Palmarola i Solernou”, “Felio Palmarola” i “Vda. Palmarola e hijo”
Són les tres denominacions que va tenir la fàbrica d’en Felio Palmarola Grau que estava situada a Ripoll en els terrenys de la Farga Palau on hi arribava el Canal Almoina, una derivació de la sèquia Molinar o sèquia de Santa Maria que va de Campdevànol a Ripoll i que porta l’aigua del Freser al Ter. Actualment aquest canal no existeix i encara es pot resseguir la sèquia esmentada que alimenta alguns camps. L’any 1856 “Palmarola i Solernou” continuava l'activitat de la fàbrica tèxtil de raó social “Antoni Fons” -que desapareixia- amb la mateixa maquinària. Tres anys després, l’any 1859, hi va haver un canvi de nom i va passar a dir-se “Felio Palmarola”. Quan Felio Palmarola Grau va morir l’any 1868 va continuar uns anys més l’activitat amb el nom de "Vda. Palmarola e Hijo”. Trobem informació de la fàbrica fins 1892. En els darrers anys de vida d’en Felio Palmarola i els immediats següents la fàbrica era puntera en quantitat de cardes, pues i telers.
31 photos · 231 views