CRASH
The history of modern societies knows many forms of activity such as hijacking of both aircraft and people, mysterious disappearances, plane crashes, bomb attacks, and others that influence changing political situation and the distribution of power relations of a particular country or a group of countries. Rapid social chain reactions accompanied by such incidents become a primary energy, a type of libido that is constantly animating culture, and this constitutes the starting point for the project Crash
Historia nowoczesnych społeczeństw zna wiele form działania takich jak porwania samolotów i osób, tajemnicze zniknięcia, katastrofy lotnicze, zamachy bombowe i inne, które mają wpływ na zmianę sytuacji politycznej i rozłożenie relacji władzy konkretnego państwa lub grupy państw. Crash zaprojektowana została jako instalacja sieciowa, której działanie opiera się na napisanym przeze mnie robaku sieciowym [Crash worm].
18 photos · 73 views