3d pan white

František Kardaus ( * 25.3.1908 Hořesedly † 20.2.1986 Velká Chuchle)

The following is a timeline of professional events and other noteworthy items in the life and times of František Kardaus. This list is not exhaustive. Miscellaneous articles are hyperlinked.

_______________________________________________

* 25.3.1908 narodil se v Hořesedlech, otec Franz byl poštmistr a matka Kateřina roz. Uřídilová švadlena

• sourozenci - sestry Marie nar. 21.8.1904 , Barbara nar. 28.11.1905 a bratr Josef nar. 22.1.1910

• 16. 9.1914 - 20.11.1918 žákem Obecné školy v Kolešovicích

• 1924-7 učněm na celé zaopatřeni u mistra Hugona Hofrichtra, malíře pokojů, Týnská ul. 12, Praha 1. Přitom studuje kresbu a grafiku u prof. Aloise Mudruňky z Umělěcko průmyslové školy (autor dvacetikoruny z roku 1926)

• 1927 odjíždí pracovat na rok k firmě Eduard Böhm & Co., Berlín 19, Jerusalem Str.21

• 1928-34 v Paříži na praxi u architekta Leona Boue, malíře, grafika a návrháře reklam a výstavních expozic pro stálé zákazníky Shell, Texaco, Mobiloil, Renault, Citroen, Gas de Paris aj. Přitom studuje na Academie de la Grande Chaumiére ( www.grande-chaumiere.fr/en/ )

• 1934 vrací se do Prahy a pracuje jako samostatný výtvarník. Získává I. cenu v soutěžích za plakáty: Pražské vzorkové veletrhy, Eucharistický sjezd v Praze, Pax Romana, Masarykova letecká liga. Spolupracuje s podniky RINGHOFFER-TATRA a.s., ŠKODA, Josef WALTER a spol. a ČESKOSLOVENSKÁ ZBROJOVKA a.s. BRNO

• Adresa ateliéru: Praha 5, Janáčkovo nábř. 31, tel: 531270, střešní ateliér byl obyvatelný, s denním osvětlením střešními okny, příslušenstvím a užíval jej od poloviny třicátých let až do smrti v roce 1986. Konstrukční kancelář Tatra s kterou úzce spolupracoval, byla nedaleko v Kartouzské ul. 4 a komise Svazu československých výtvarných umělců kam nosil grafické návrhy a modely ke schválení, zasedala pravidelně v budově Mánesa přes most na druhém břehu Vltavy

• 1941 vystupuje proti německé agresivitě, pronásledován německými úřady, prchá do Francie a nakonec musí narukovat do wermachtu. Za trest poslán na východní frontu, kde byl zajat partyzány, kreslí jejich portréty a je propuštěn. Wermachtem odvelen do rakouského Tulnu na letištní meteorologickou stanici jako kreslič.

• 1945 s piloty odlétá na dovolenou do Itálie a dezertuje

• 1947 grafikem a průmyslovým výtvarníkem družstevních reklamních ateliérů BaR (Josef Burjanek a Remo - Reklama a móda): farm9.staticflickr.com/8053/8431629953_a1ef78abf9_b.jpg

S doporučením ateliérů BaR z 21.5.1947 žádá o prodloužení prozatimního potvrzení totožnosti, dále o čsl. státní občanství a trvalý pobyt v Praze (bratr Josef odešel do NSR, sestry Marie a Barbara do NDR).

Mezi spolupracovniky ateliérů BaR je znám jako "Kardoš", pracuje pro n.p. TATRA, TESLA a jiné národní a veřejné podniky. Na jaře spolupracuje s Vladimírem Popelářem na modelu nového automobilu Tatra 107, prototyp vystaven v říjnu téhož roku na Autosalonu v Praze. Navrhl přední část včetně předních dveří, po názorové neshodě na vyváženost přední a zadní části karoserie zůstala zadní část podle konstrukce n.p. Tatra. Nový vůz se měl jmenovat Tatra AUTOPLAN a František Kardaus zkrátil název na TATRAPLAN:

farm3.staticflickr.com/2546/4248809820_b145924897_o.jpg

Téhož roku dále spolupracuje na úpravě T87 "Diplomat", návrhu trolejbusu T400, ilustruje knihu k 50. výročí n.p. Tatra a vstupuje do Svazu čs. výtvarných umělců.

• 1948 spolupracuje na tramvaji T1 : farm4.static.flickr.com/3375/3512413714_57d94d2792_b.jpg

Grafikem a návrhářem družstva umělecké činnosti a výroby PROPAGAČNÍ TVORBA, které vzniklo sloučením reklamních ateliérů BaR s dalšími ateliéry v Praze, pokračuje v práci pro n.p. TESLA, Sběrné suroviny a další. Blízkým spolupracovníkem mu je výtvarník František Viktor Sodoma (znám jinak jako hudebník a zakladatel závodního klubu "Reduta").

• 1953 Dobový článek z časopisu TVAR o družstvu umělecké činnosti a výroby Propagační tvorba:

str. 1:farm9.static.flickr.com/8048/8441754960_84eeb9b179_b.jpg

str. 2:farm9.static.flickr.com/8365/8441752870_0f0651ca7d_b.jpg

str. 3:farm9.static.flickr.com/8499/8440657907_33a1359cf8_b.jpg

str. 4:farm9.static.flickr.com/8378/8441748282_fab47611f0_b.jpg

str. 5:farm9.static.flickr.com/8229/8440652609_a387ba715e_b.jpg

str. 6:farm9.static.flickr.com/8464/8440648403_c0856d8590_b.jpg

str. 7:farm9.static.flickr.com/8511/8441738244_3b6f18d833_b.jpg

• 1953 Časopis TVAR otiskuje článek Miloše Pecky "PODÍL PRŮMYSLOVÉHO VÝTVARNÍKA NA ESTETICE TECHNICKÉHO DÍLA" kde popisuje podrobně výtvarnou spolupráci Františka Kardause s Vývojovým podnikem těžkého strojírenství, n.p. který byl pověřen vývojem elektrických vozů pražské pouliční dráhy. Celý článek:

str. 1:farm4.static.flickr.com/3561/3507292583_0affee249e_b.jpg

str. 2:farm4.static.flickr.com/3619/3508100532_b6fcfb3903_b.jpg

str. 3:farm4.static.flickr.com/3345/3508099744_a35f646010_b.jpg

str. 4:farm4.static.flickr.com/3348/3508098848_9c5abb324b_b.jpg

• 1954 spolupracuje na tramvaji T3 a lidovém vozu T604 "Lidovka"

• 1955-7 spolupracuje na motorové vlakové soupravě Balm (Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha, Vagónka TATRA n.p.)

• 1955-59 pro Ústřední půjčovnu filmů (ÚPF) vytváří více jak 30 filmových plakátů, dnes jsou součástí sbírky Terry Posters: www.terry-posters.com/plakaty/parametr-1-autori/3008-kard...

• Členem skupiny "Sdružení výtvarníků Purkyně", pravidelně se zúčastňuje členských výstav v síni SV Purkyně na Jungmannově nám. 17. Populárním členem SV Purkyně byl Zdeněk Burian (*11.2.1905 Kopřivnice † 1.7.1981 Praha), český malíř a ilustrátor dobrodružných knih, který proslul zejména paleontologickými rekonstrukcemi společně s profesorem Josefem Augustou.

• 1955 v březnu vystavuje plakáty na První celostátní výstavě užité grafiky na Slovanském ostrově. Na jaře s Věrou Haukovou, úřednicí Státního úřadu důchodového zabezpečení (SÚDZ), kupují půldomek č.p. 321 v ul. Pod akáty ve Velké Chuchli a na podzim jsou oddáni. Ve dvoře vybudoval dobře vybavenou dílnu, kde vlastnoručně vyráběl dokonalé modely tramvají a automobilů.

• 1956 "Slogans for the ŠKODA 440 Advertisment Collection", graficky navrhuje reklamní příručku pro podnik zahraničního obchodu MOTOKOV, který ji použil pro inzerci před londýnským autosalónem, k ilustrování technických publikací a doporučil ji prodejcům s cílem sjednotit grafickou úpravu reklamy vozu ŠKODA 440

• 1956 navrhl symbol MFF z mezinárodních vlajek ve tvaru karlovarského vřídla. Řadu let byl používán jako poutač před hotelem Moskva, na Kolonádě československo-sovětského přátelství a v tištěných materiálech filmového festivalu

• 1957 spolupracuje na elektrické vlakové soupravě EM475.0

• 1957-80 jako propagační grafik pracuje na zakázku pro podniky zahraničního obchodu MOTOKOV, STROJEXPORT, národní podnik MOTOTECHNA, PRAŽSKÉ KOMUNIKACE, STAROPRAMEN, AUTODRUŽSTVO a další zákazníky (plakáty, katalogy, prospekty, inzeráty, diapozitivy, pérové kresby, silniční tabule a novoročenky)

• 1958 spolupracuje na návrhu prototypu unifikované řady trolejbusů T401, který se začíná testovat v Praze (K seriové výrobě nedojde z důvodu civilní obrany - autobusy se hodí lépe pro evakuaci obyvatel v případě napadení zbraněmi hromadného ničení)

• 1959 na výstavě tvůrčí skupiny „UMĚNÍ ŽIVOTU“ v Obecním domě hl. m. Prahy vystavuje 7 převážně filmových plakátů

• 1960-3 vytváří model soupravy pražského Metra

• 1963-5 pro ČS. FILMEXPORT vytváří inzerci filmu Až příjde kocour, značku FILMFORUM, inzerci FILMWEEK LONDON, "FILMS and FILMING", PACO (esperanto)

• 1964 přednáší v cyklu současný design v Národním technickém muzeu na téma "Design tramvaje t3" (další přednášku v cyklu přednesl např. Jindřich Halabala na téma současný nábytek)

• 1966 spolupracuje na elektrické jednotce SM 487.0 (Vagónka Studénka a MEZ Vsetín)

• 1967 v říjnu předkládá n.p. Tatra 4 kresby podzemní dráhy

• 70-léta: olejomalby hokejistů, tenistů, akvarely pražských kostelů a oltářů do kalendáře zahraničního vydavatele, květinová zátiší, návrh uniforem vojenské gardy, návrh expozice PZO KOVO na MSV Brno, zakázkový interiér vozu Tatra 603 pro ministra Lubomíra Štrougala aj.

• 1972 ilustruje knihu "Rychlost a bezpečná jízda - trochu fyziky pro motoristy" (SPN, Milan Bednařík a Miroslava Široká)

• 1972-7 spolupracuje na tramvaji KT4 a T5 , je původcem a spoluautorem průmyslových vzorů:

1973 - Čtyřnápravová tramvaj s dělenou skříní KT4

1974 - Nová vnější úprava unifikované řady tramvají T 5 - čtyřnápravový vůz pro jednosměrný pojezd

1975 - Rychlodrážní dvouvozová jednotka R1

1977 - Nová vnější úprava jednotné unifikované řady tramvají T5

Více informací: isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm (původce=Kardaus)

• 1976 spolupracuje na motorové soupravě M 475.0

• 21.2.1977 žádá o přijetí do Českého fondu výtvarných umění (ČFVU)

• 1980 ilustruje propagačně informační publikaci „METRO – vývoj městské hromadné dopravy v Praze“, kterou vydávají Dopravní podniky hl. m. Prahy

• 7.1.1985 umírá Věra Kardausová

• † 20.2.1986 umírá František Kardaus, pochováni na Malvazinkách

• Pozůstalost vyřizuje advokát JUDr Stanislav Myslil, Advokátní poradna 1, Praha 1, Národní 32 (Kardausovi byli bezdětní)

  

• Záliby: poslech vážné hudby a rozhlasu, hra na klavír, procházky Prahou a nákupování v antikvariátech, výlety na Lárovy boudy ve Strážném, včelařství, vyprávění veselých historek a vtipů

• Cizí jazyky aktivně: němčina a francouzština

• Oblíbená pochoutka: rohlík s máslem a medem vlastní výroby

• Kuřák: cigarety bez filtru

• Politická příslušnost: nestraník

• Neřidič: v 70-tých letech vlastní oranžový Wartburg Tourist (dar PZO KOVO), kterým si nechává dopravovat modely ke schválení komisí pro užité umění a grafiku Výtvarné služby Českého fondu výtvarných umění (ČFVU).

  

MODELY SCHVÁLENÉ DO VÝROBY (Models approved and used for production)

_______________________________________________

1947 - osobní automobil Tatraplan, vyrobeno 6.342 kusů v letech 1947-52

1947 - trolejbus T400, vyrobeno 195 kusů v letech 1948-55

1948 - tramvaj T1, vyrobeno 277 kusů v letech 1954-7

1951 - tramvaj T2, vyrobeno 771 kusů v letech 1954-62

1954 - reprezentační automobil TATRA 603, vyrobeno 20.422 kusů v letech 1955-75

1954 - tramvaj T3, vyrobeno 13.963 kusů v letech 1959-89

1954 - osobní automobil T604 "Lidovka", vyroben prototyp

1955 - vlaková souprava Balm, vyrobeny dva prototypy M230.5, 120 motorových vozů M240.0, 711 přívěsných vozů Balm a 30 poštovních vozů BFalm v letech 1957-64

1955 - trolejbus T401, prototyp unifikované řady vyrobený v Karose Vysoké Mýto v roce 1958

1957 - železniční elektrická jednotka EM475.0, vyrobeny dva kusy

1966 - železniční elektrická jednotka SM 487.0, vyrobeno 61 kusů

1971 - rychlodrážní dvouvozová jednotka R1 - souprava pro pražské metro, vyrobeny dva prototypy

1972 - tramvaj KT4, vyrobeno 1.798 kusů v letech 1973-97

1972 - tramvaj T5, vyrobeno 327 kusů v letech 1972-84

1975 - tramvaj KT4t - nová verze přední části pro NDR

_______________________________________________

Thanks to the following contemporaries and institutions who kindly provided information about the artist:

_______________________________________________

Mr Jan Popelář, son of Vladimír Popelář, Head of the design dept. Tatra in Prague

Mr Robert Mara, contemporary writer dealing with the history of rail transport in Czechoslovakia

Mr Stanislav Čeleďa, assistant of the artist and family friend since 1968

Mr Pavel Hušek, industrial designer

Ms Milena Klimentová, assistant to Head of the design dept. Tatra in Prague since 1949

Mr Ladislav Vyroubal, designer of chassis of the design dept. Tatra in Prague since 1950

Mr Josef Svoboda, Chief Engineer of Tatra Kopřivnice

Mr Ivan Mackerle, son of Julius Mackerle, Chief Engineer of Tatra Kopřivnice

Mr Jiří Suchý, a promising young graphic designer in co-operative advertising studios BaR and later advertisng production Propagační tvorba

Mr Pavel Rajčan, curator of Terry Posters film poster collection

_______________________________________________

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze - Střešovicích

Národní archiv ČR v Praze

Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy

Obecní úřad Kolešovice

Státní okresní archiv Rakovník

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Moravský zemský archiv v Brně

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

Muzeum umění Olomouc

Archiv Iveco Czech Republic, a. s.

Národní filmový archiv Praha

_______________________________________________

 

Contemporary artists of František Kardaus

_______________________________________________

• JACQUES SAOUTCHIK (Iakov Savtchuk, * 1880 Ukraine † 1955 France) karosář

www.coachbuild.com/index.php?option=com_gallery2&Item...

• ALEX KOW ( Alexis Kogeynikow / Алeксей Кoгейникoв , * 1900 Roccия † 1978 France) grafik, malíř a ilustrátor: farm4.static.flickr.com/3061/3107758066_b7cec2517e_o.jpg

• JAN LAVIES (* 9.9.1902 DenHaag † 1.4.2005 Gorinchem) grafik a ilustrátor:

farm4.static.flickr.com/3159/3034045360_51577a03dd_b.jpg

• FLAMINIO BERTONI (* 10.1.1903 Masnago † 7.2.1964 Paříž) sochař, průmyslový výtvarník a architekt : expo-bertoni.com/exhibitions-around-flaminio-bertoni/muse...

• ZDENĚK BURIAN (*11.2.1905 Kopřivnice † 1.7.1981 Praha), český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Od roku 1947 člen skupiny "Sdružení výtvarníků Purkyně" : www.zdenekburian.cz/

• HANS LISKA (* 19.11.1907 Wien † 26.12.1983 Schesslitz) malíř a ilustrátor:

farm4.static.flickr.com/3515/4013977092_503ced7b3d_o.jpg

• FRIEDRICH GEIGER (* 24.11.1907 Süßen † 13.6.1996 Bad Überkingen) průmyslový výtvarník :

farm4.static.flickr.com/3487/4011497935_9b870dd1c2_b.jpg

• WALTER GOTSCHKE ( * 14.10.1912 Horní Benešov; † 28.8.2000 Rangendingen) malíř, grafik a ilustrátor : farm4.static.flickr.com/3558/3347376894_10b10d3779_b.jpg

• FRANK WOOTTON (* 30.7.1914 Milford on Sea, Hampshire † 21.4.1998 Alfriston, Sussex) malíř a ilustrátor: farm5.static.flickr.com/4041/4468725759_3c6841c578_o.jpg

• PHILIPPE CHARBONNEAUX (*18.2.1917 Reims † 4.6.1998 Reims) průmyslový výtvarník: leroux.andre.free.fr/charbonneau.htm

• ZDENĚK KOVÁŘ (* 21.6.1917 Vsetín † 21.6.2004 Zlín) pedagog, sochař a průmyslový výtvarník :

farm4.static.flickr.com/3630/3395420582_4c5831f774_o.jpg

• RICHARD ARBIB (* 1.9.1917 Gloversville, New York † 22.2.1995 Manhattan, New York City) průmyslový výtvarník a vizionář: www.chuckstoyland.com/metro/history/astra/8%20Met%20Astra...

• BOHUMIL KONEČNÝ (* 19.4.1918 Plzeň † 14.1.1990 Kožlany u Plzně) ilustrátor, grafik a malíř :

www.bimba.cz/galerie/006a.jpg

• ARTHUR M. FITZPATRICK (* 1919 USA) od 1937 automobilový designér v Detroitu, po válce reklamní ilustrátor, který spolupracoval (1949 - 1995) s malířem postav a pozadí Van Kaufmanem: www.fitz-art.com

• OTAKAR DIBLÍK (* 19.8.1929 Brno † 12.2.1999 Praha) průmyslový výtvarník :

farm4.static.flickr.com/3581/3439738998_8bedf2f468_o.jpg

• FRANTIŠEK ŠKODA (*1931 † 1988), malíř a ilustrátor:

farm4.static.flickr.com/3633/3483011165_c15ae417c1_b.jpg

• PETR TROJAN, malíř a ilustrátor:

farm5.static.flickr.com/4070/4255573123_bc5a07635f_b.jpg

• DIETER RAMS (* 20.5.1932 Wiesbaden) průmyslový výtvarník a pedagog:

www.flickr.com/photos/fkada/3602553709/

  

15,340 views
6 faves
0 comments
Taken on March 6, 2010