František Kardaus ( * 25.3.1908 Hořesedly † 20.2.1986 Velká Chuchle)

  Newer Older

  The following is a timeline of professional events and other noteworthy items in the life and times of František Kardaus. This list is not exhaustive. Miscellaneous articles are hyperlinked.
  _______________________________________________
  * 25.3.1908 narodil se v Hořesedlech, otec Franz byl poštmistr a matka Kateřina roz. Uřídilová švadlena
  • Sourozenci - sestry Marie nar. 21.8.1904 , Barbara nar. 28.11.1905 a bratr Josef nar. 22.1.1910
  • 16. 9.1914 - 20.11.1918 žákem Obecné školy v Kolešovicích
  • 1924 na celé zaopatřeni u mistra Hugo Hofrichtra, malíře pokojů, Týnská ul. 12, Praha 1
  • 1924-7 studuje u prof. Aloise Mudruňky z Umělěcko průmyslové školy (mj. autor dvacetikoruny z roku 1926)
  • 1927 odjíždí na rok pracovat k firmě Eduard Böhm & Co., Berlín 19, Jerusalem Str.21
  • 1928-30 odjiždí do Paříže a studuje na Academie de la Grande Chaumiére ( www.grande-chaumiere.fr/en/ )
  • 1929-34 na praxi u architekta Leona Boue, rue de la Dhuis/Seine, Paris – reklamy a výstavy pro stálé zákazníky Shell, Texaco, Mobiloil, Renault, Citroen, Gas de Paris aj.
  • 1934 vrací se do Prahy a pracuje jako samostatný výtvarník. Získává I. cenu v soutěžích za plakáty: Pražské vzorkové veletrhy, Eucharistický sjezd v Praze, Pax Romana, Masarykova letecká liga. Spolupracuje s podniky RINGHOFFER-TATRA a.s., ŠKODA, Josef WALTER a spol. a ČESKOSLOVENSKÁ ZBROJOVKA a.s. BRNO
  • Adresa ateliéru: Praha 5, Janáčkovo nábř. 31, tel: 531270, střešní ateliér byl obyvatelný, s denním osvětlením střešními okny, příslušenstvím a užíval jej od poloviny třicátých let až do smrti v roce 1986. Konstrukční kancelář Tatra s kterou úzce spolupracoval, byla nedaleko v Kartouzské ul. 4 a komise Svazu československých výtvarných umělců kam nosil grafické návrhy a modely ke schválení, zasedala pravidelně v budově Mánesa přes most na druhém břehu Vltavy
  • 1941 vystupuje proti německé agresivitě, pronásledován německými úřady, prchá do Francie a nakonec musí narukovat do wermachtu. Za trest poslán na východní frontu, kde byl zajat partyzány, kreslí jejich portréty a je propuštěn. Wermachtem odvelen do rakouského Tulnu na letištní meteorologickou stanici jako kreslič.
  • 1945 s piloty odlétá na dovolenou do Itálie a dezertuje
  • 1947 grafikem a průmyslovým výtvarníkem družstevních reklamních ateliérů BaR (Josef Burjanek a Remo - Reklama a móda): farm9.staticflickr.com/8053/8431629953_a1ef78abf9_b.jpg
  S doporučením ateliérů BaR z 21.5.1947 žádá o prodloužení prozatimního potvrzení totožnosti, dále o čsl. státní občanství a trvalý pobyt v Praze (bratr Josef odešel do NSR, sestry Marie a Barbara do NDR).
  Mezi spolupracovniky ateliérů BaR je znám jako "Kardoš", pracuje pro n.p. TATRA, TESLA a jiné národní a veřejné podniky. Na jaře spolupracuje s Vladimírem Popelářem na modelu nového automobilu Tatra 107, prototyp vystaven v říjnu téhož roku na Autosalonu v Praze. Navrhl přední část včetně předních dveří, po názorové neshodě na vyváženost přední a zadní části karoserie zůstala zadní část podle konstrukce n.p. Tatra. Nový vůz se měl jmenovat Tatra AUTOPLAN a František Kardaus zkrátil název na TATRAPLAN:
  farm3.staticflickr.com/2771/4325177141_f755798e21_b.jpg
  Téhož roku dále spolupracuje na úpravě T87 "Diplomat", návrhu trolejbusu T400, ilustruje knihu k 50. výročí n.p. Tatra a vstupuje do Svazu čs. výtvarných umělců.
  • 1948 spolupracuje na tramvaji T1 : farm4.static.flickr.com/3375/3512413714_57d94d2792_b.jpg
  Grafikem a návrhářem družstva umělecké činnosti a výroby PROPAGAČNÍ TVORBA, které vzniklo sloučením reklamních ateliérů BaR s dalšími ateliéry v Praze, pokračuje v práci pro n.p. TESLA, Sběrné suroviny a další. Blízkým spolupracovníkem mu je výtvarník František Viktor Sodoma (znám jinak jako hudebník a zakladatel závodního klubu "Reduta").
  • 1953 Dobový článek z časopisu TVAR o družstvu umělecké činnosti a výroby Propagační tvorba:
  str. 1:farm9.static.flickr.com/8048/8441754960_84eeb9b179_b.jpg
  str. 2:farm9.static.flickr.com/8365/8441752870_0f0651ca7d_b.jpg
  str. 3:farm9.static.flickr.com/8499/8440657907_33a1359cf8_b.jpg
  str. 4:farm9.static.flickr.com/8378/8441748282_fab47611f0_b.jpg
  str. 5:farm9.static.flickr.com/8229/8440652609_a387ba715e_b.jpg
  str. 6:farm9.static.flickr.com/8464/8440648403_c0856d8590_b.jpg
  str. 7:farm9.static.flickr.com/8511/8441738244_3b6f18d833_b.jpg
  • 1953 Časopis TVAR otiskuje článek Miloše Pecky "PODÍL PRŮMYSLOVÉHO VÝTVARNÍKA NA ESTETICE TECHNICKÉHO DÍLA" kde popisuje podrobně výtvarnou spolupráci Františka Kardause s Vývojovým podnikem těžkého strojírenství, n.p. který byl pověřen vývojem elektrických vozů pražské pouliční dráhy. Celý článek:
  str. 1:farm4.static.flickr.com/3561/3507292583_0affee249e_b.jpg
  str. 2:farm4.static.flickr.com/3619/3508100532_b6fcfb3903_b.jpg
  str. 3:farm4.static.flickr.com/3345/3508099744_a35f646010_b.jpg
  str. 4:farm4.static.flickr.com/3348/3508098848_9c5abb324b_b.jpg
  • 1954 spolupracuje na tramvaji T3 a lidovém vozu T604 "Lidovka"
  • 1955-7 spolupracuje na motorové vlakové soupravě Balm (Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha, Vagónka TATRA n.p.)
  • 1955-72 pro Ústřední půjčovnu filmů (ÚPF) vytváří filmové plakáty, sbírka Terry Posters: www.terry-posters.com/plakaty/parametr-1-autori/3008-kard...
  • Členem skupiny "Sdružení výtvarníků Purkyně", pravidelně se zúčastňuje členských výstav v síni SV Purkyně na Jungmannově nám. 17. Populárním členem SV Purkyně byl Zdeněk Burian (*11.2.1905 Kopřivnice † 1.7.1981 Praha), český malíř a ilustrátor dobrodružných knih, který proslul zejména paleontologickými rekonstrukcemi společně s profesorem Josefem Augustou.
  • 1955 v březnu vystavuje plakáty na První celostátní výstavě užité grafiky na Slovanském ostrově. Na jaře s Věrou Haukovou, úřednicí Státního úřadu důchodového zabezpečení (SÚDZ), kupují půldomek č.p. 321 v ul. Pod akáty ve Velké Chuchli a na podzim jsou oddáni. Ve dvoře vybudoval dobře vybavenou dílnu, kde vlastnoručně vyráběl dokonalé modely tramvají a automobilů.
  • 1956 "Slogans for the ŠKODA 440 Advertisment Collection", graficky navrhuje reklamní příručku pro podnik zahraničního obchodu MOTOKOV, který ji použil pro inzerci před londýnským autosalónem, k ilustrování technických publikací a doporučil ji prodejcům s cílem sjednotit grafickou úpravu reklamy vozu ŠKODA 440
  • 1957 spolupracuje na elektrické vlakové soupravě EM475.0
  • 1957-80 jako propagační grafik pracuje na zakázku pro podniky zahraničního obchodu MOTOKOV, STROJEXPORT, národní podnik MOTOTECHNA, PRAŽSKÉ KOMUNIKACE, STAROPRAMEN, AUTODRUŽSTVO a další zákazníky (plakáty, katalogy, prospekty, inzeráty, diapozitivy, pérové kresby, silniční tabule a novoročenky)
  • 1958 spolupracuje na návrhu prototypu unifikované řady trolejbusů T401, který se začíná testovat v Praze (K seriové výrobě nedojde z důvodu civilní obrany - autobusy se hodí lépe pro evakuaci obyvatel v případě napadení zbraněmi hromadného ničení)
  • 1959 na výstavě tvůrčí skupiny „UMĚNÍ ŽIVOTU“ v Obecním domě hl. m. Prahy vystavuje 7 převážně filmových plakátů
  • 1960-3 vytváří model soupravy pražského Metra
  • 1963-5 pro ČS. FILMEXPORT vytváří inzerci filmu Až příjde kocour, značku FILMFORUM, inzerci FILMWEEK LONDON, "FILMS and FILMING", PACO (esperanto)
  • 1964 přednáška z cyklu současný design v Národním technickém muzeu: "Design tramvaje t3" (přednášku o nábytku v cyklu přednesl Jindřich Halabala)
  • 1966 spolupracuje na elektrické jednotce SM 487.0 (Vagónka Studénka a MEZ Vsetín)
  • 1967 v říjnu předkládá n.p. Tatra 4 kresby podzemní dráhy
  • 70-léta: olejomalby hokejistů, tenistů, akvarely pražských kostelů a oltářů do kalendáře zahraničního vydavatele, květinová zátiší, návrh uniforem vojenské gardy, návrh expozice PZO KOVO na MSV Brno, zakázkový interiér vozu Tatra 603 pro ministra Lubomíra Štrougala aj.
  • 1972 ilustruje knihu "Rychlost a bezpečná jízda - trochu fyziky pro motoristy" (SPN, Milan Bednařík a Miroslava Široká)
  • 1972-7 spolupracuje na tramvaji KT4 a T5 , je původcem a spoluautorem průmyslových vzorů:
  1973 - Čtyřnápravová tramvaj s dělenou skříní KT4
  1974 - Nová vnější úprava unifikované řady tramvají T 5 - čtyřnápravový vůz pro jednosměrný pojezd
  1975 - Rychlodrážní dvouvozová jednotka R1
  1977 - Nová vnější úprava jednotné unifikované řady tramvají T5
  Více informací: isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm (původce=Kardaus)
  • 1976 spolupracuje na motorové soupravě M 475.0
  • 21.2.1977 žádá o přijetí do Českého fondu výtvarných umění (ČFVU)
  • 1980 ilustruje propagačně informační publikaci „METRO – vývoj městské hromadné dopravy v Praze“, kterou vydávají Dopravní podniky hl. m. Prahy
  • 7.1.1985 umírá Věra Kardausová
  • † 20.2.1986 umírá František Kardaus, pochováni na Malvazinkách
  • Pozůstalost vyřizuje advokát JUDr Stanislav Myslil, Advokátní poradna 1, Praha 1, Národní 32 (Kardausovi byli bezdětní)

  • Záliby: poslech vážné hudby a rozhlasu, hra na klavír, procházky Prahou a nákupování v antikvariátech, výlety na Lárovy boudy ve Strážném, včelařství, vyprávění veselých historek a vtipů
  • Cizí jazyky aktivně: němčina a francouzština
  • Oblíbená pochoutka: rohlík s máslem a medem vlastní výroby
  • Kuřák: cigarety bez filtru
  • Politická příslušnost: nestraník
  • Neřidič: v 70-tých letech vlastní oranžový Wartburg Tourist (dar PZO KOVO), kterým si nechává dopravovat modely ke schválení komisí pro užité umění a grafiku Výtvarné služby Českého fondu výtvarných umění (ČFVU).

  MODELY SCHVÁLENÉ DO VÝROBY (Models approved and used for production)
  _______________________________________________
  1947 - osobní automobil Tatraplan, vyrobeno 6.342 kusů v letech 1947-52
  1947 - trolejbus T400, vyrobeno 195 kusů v letech 1948-55
  1948 - tramvaj T1, vyrobeno 277 kusů v letech 1954-7
  1951 - tramvaj T2, vyrobeno 771 kusů v letech 1954-62
  1954 - reprezentační automobil TATRA 603, vyrobeno 20.422 kusů v letech 1955-75
  1954 - tramvaj T3, vyrobeno 13.963 kusů v letech 1959-89
  1954 - osobní automobil T604 "Lidovka", vyroben prototyp
  1955 - vlaková souprava Balm, vyrobeny dva prototypy M230.5, 120 motorových vozů M240.0, 711 přívěsných vozů Balm a 30 poštovních vozů BFalm v letech 1957-64
  1955 - trolejbus T401, prototyp unifikované řady vyrobený v Karose Vysoké Mýto v roce 1958
  1957 - železniční elektrická jednotka EM475.0, vyrobeny dva kusy
  1966 - železniční elektrická jednotka SM 487.0, vyrobeno 61 kusů
  1971 - rychlodrážní dvouvozová jednotka R1 - souprava pro pražské metro, vyrobeny dva prototypy
  1972 - tramvaj KT4, vyrobeno 1.798 kusů v letech 1973-97
  1972 - tramvaj T5, vyrobeno 327 kusů v letech 1972-84
  1975 - tramvaj KT4t - nová verze přední části pro NDR
  _______________________________________________
  Thanks to the following contemporaries and institutions who kindly provided information about the artist:
  Mr Stanislav Čeleďa, assistant of the artist and family friend since 1968. The photo of the artist above was taken by him in Lugano 1971.
  Ms Milena Klimentová, assistant to Head of the design office Tatra in Prague since 1949
  Mr Ladislav Vyroubal, designer of chassis of the design office Tatra in Prague since 1950
  Mr Jiří Suchý, starting artist and colleague in the cooperative advertising studios BaR 1947-8
  Mr and Mrs Nezval, Prague
  Mr Josef Svoboda, Chief Engineer of Tatra Kopřivnice
  Mr Jan Popelář, son of Vladimír Popelář, Head of the design office Tatra in Prague
  Mr Ivan Mackerle, son of Julius Mackerle, Chief Engineer of Tatra Kopřivnice
  Mr Robert Mara, contemporary writer dealing with the history of rail transport
  Mr Pavel Rajčan, curator of the collection of film posters
  _______________________________________________
  Národní archiv ČR v Praze
  Obecní úřad Kolešovice
  Státní okresní archiv Rakovník
  Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
  Moravský zemský archiv v Brně
  Muzeum městské hromadné dopravy v Praze - Střešovicích
  Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy
  Technické muzeum Tatra v Kopřivnici
  Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
  Národní filmový archiv Praha
  Archiv Iveco Czech Republic, a. s.
  Fotobanka ČTK
  Muzeum umění Olomouc
  _______________________________________________

  Contemporary artists of Frantisek Kardaus
  _______________________________________________
  • JACQUES SAOUTCHIK (Iakov Savtchuk, * 1880 Ukraine † 1955 France) karosář
  www.coachbuild.com/index.php?option=com_gallery2&Item...
  • ALEX KOW ( Alexis Kogeynikow / Алeксей Кoгейникoв , * 1900 Roccия † 1978 France) grafik, malíř a ilustrátor: farm4.static.flickr.com/3061/3107758066_b7cec2517e_o.jpg
  • JAN LAVIES (* 9.9.1902 DenHaag † 1.4.2005 Gorinchem) grafik a ilustrátor:
  farm4.static.flickr.com/3159/3034045360_51577a03dd_b.jpg
  • FLAMINIO BERTONI (* 10.1.1903 Masnago † 7.2.1964 Paříž) sochař, průmyslový výtvarník a architekt : expo-bertoni.com/exhibitions-around-flaminio-bertoni/muse...
  • ZDENĚK BURIAN (*11.2.1905 Kopřivnice † 1.7.1981 Praha), český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Od roku 1947 člen skupiny "Sdružení výtvarníků Purkyně" : www.zdenekburian.cz/
  • HANS LISKA (* 19.11.1907 Wien † 26.12.1983 Schesslitz) malíř a ilustrátor:
  farm4.static.flickr.com/3515/4013977092_503ced7b3d_o.jpg
  • FRIEDRICH GEIGER (* 24.11.1907 Süßen † 13.6.1996 Bad Überkingen) průmyslový výtvarník :
  farm4.static.flickr.com/3487/4011497935_9b870dd1c2_b.jpg
  • WALTER GOTSCHKE ( * 14.10.1912 Horní Benešov; † 28.8.2000 Rangendingen) malíř, grafik a ilustrátor : farm4.static.flickr.com/3558/3347376894_10b10d3779_b.jpg
  • FRANK WOOTTON (* 30.7.1914 Milford on Sea, Hampshire † 21.4.1998 Alfriston, Sussex) malíř a ilustrátor: farm5.static.flickr.com/4041/4468725759_3c6841c578_o.jpg
  • PHILIPPE CHARBONNEAUX (*18.2.1917 Reims † 4.6.1998 Reims) průmyslový výtvarník: leroux.andre.free.fr/charbonneau.htm
  • ZDENĚK KOVÁŘ (* 21.6.1917 Vsetín † 21.6.2004 Zlín) pedagog, sochař a průmyslový výtvarník :
  farm4.static.flickr.com/3630/3395420582_4c5831f774_o.jpg
  • RICHARD ARBIB (* 1.9.1917 Gloversville, New York † 22.2.1995 Manhattan, New York City) průmyslový výtvarník a vizionář: www.chuckstoyland.com/metro/history/astra/8%20Met%20Astra...
  • BOHUMIL KONEČNÝ (* 19.4.1918 Plzeň † 14.1.1990 Kožlany u Plzně) ilustrátor, grafik a malíř :
  www.bimba.cz/galerie/006a.jpg
  • ARTHUR M. FITZPATRICK (* 1919 USA) od 1937 automobilový designér v Detroitu, po válce reklamní ilustrátor, který spolupracoval (1949 - 1995) s malířem postav a pozadí Van Kaufmanem: www.fitz-art.com
  • OTAKAR DIBLÍK (* 19.8.1929 Brno † 12.2.1999 Praha) průmyslový výtvarník :
  farm4.static.flickr.com/3581/3439738998_8bedf2f468_o.jpg
  • FRANTIŠEK ŠKODA (*1931 † 1988), malíř a ilustrátor:
  farm4.static.flickr.com/3633/3483011165_c15ae417c1_b.jpg
  • PETR TROJAN, malíř a ilustrátor:
  farm5.static.flickr.com/4070/4255573123_bc5a07635f_b.jpg
  • DIETER RAMS (* 20.5.1932 Wiesbaden) průmyslový výtvarník a pedagog:
  www.flickr.com/photos/fkada/3602553709/

  lplihal, ROGERIOMACHADO, robokubo, and 3 other people added this photo to their favorites.

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts