Ambassadørbesøg/ Ambassador visit
The U.S. ambassador Laurie S. Fulton visited The Danish Emigration Archives and Aalborg City Archives last Thursday February 25th. Jens Topholm, the director, gave an introduction to the history and the present state of the archives and to the plans for the future.

Then followed a tour through the archives based on the ambassador's interest in her Danish roots, former women ambassadors to Denmark, and exchange programmes between Denmark and the USA.

Films from Rebild Festivals in the 1930s were shown, recordings of memories of emigration presented and the ambassador was given an introduction to teaching programmes with migration as a theme in the old class room of the archives. Finally the archives provided Laurie S. Fulton with additional information about her Danish roots.
______________
Den amerikanske ambassadør Laurie S. Fulton besøgte Det Danske Udvandrerarkiv og Aalborg Stadsarkiv i torsdags 25. februar. Ambassadøren fik en introduktion til Det danske Udvandrerarkiv historisk set, i dag og blev orienteret om hvilke projekter, der er på bedding.

Herefter gik turen gennem huset med udgangspunkt i ambassadørens interesse for sine danske rødder, tidligere kvindelige amerikanske ambassadører i Danmark samt udveksling mellem Danmark og USA.

Der blev vist film fra Rebildfester i 1930érne, hørt lydoptagelser med erindringer om udvandring og givet en introduktion til undervisning med migration som tema i arkivets gamle skolestue – og ikke mindst så fik Laurie S. Fulton præsenteret ny viden om ambassadørens egne danske rødder.
(alle fotos Liljan Nørgaard Jensen)
8 photos · 1,354 views