Videomøte med industri, olje og energi
21. april 2020: Statsministeren, næringsministeren og olje- og energiministeren hadde i dag invitert til videomøte med representantar for industri, olje og energi. Møtet er del av ein serie innspelsmøte der regjeringa inviterer ulike sektorar og næringar til å kome med innspel til korleis Noreg best mogleg skal kome seg ut av koronakrisa. Les meir om møteserien her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/inviterer-til-innspillsmote...

Dei som deltok i dagens møte var BKK, Equinor, Hafslund Eco, IKM, Subsea 7, Ulstein, EL og IT Forbundet, Industri Energi og Norsk Industri.

Statsministeren deltok i videomøtet frå sitt eige kontor.

Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor
5 photos · 110 views