Goliath Sculpture Prototype
Greg Weisman visits Ruben Procopio to see Ruben's prototype Goliath sculpture for Electric Tiki.
6 photos · 1,323 views