flickr-free-ic3d pan white

1944.11.23 - Beslagleggelsesbevis på 4 store og 3 små rom ved Trondhjems Kommunale Middelskole

Nr. 046450

 

Bescheinigung

über Inanspruchnahme durch die Deutsche Wehrmacht

 

An

 

1)Kommune Drontheim

2)den Bürgermeister (Ordförer) Drontheim

3)den Lensmann in ./.

4)das Innenriksdepartement – Oppgjörsavdelingen – Oslo, Grubbegaten 9

 

Die Deutsche Wehrmacht nimmt mit Wirkung vom

das Grundstück Kommunalen Mittelschule, Mellem Ila

im Grundstück Mellem Ila folgende Räume 4 grosse, 3 kleine Zimmer

 

in Anspruch. Eigentümer bzw. Besitzer ist Kommune Drontheim.

 

Die Inanspruchnahme erstreckt sich auf die im Grundstück befindlichen Einrichtungsgegenstände,

insbesondere Beleuchtungs- und Heizungsanlage

 

Mit übernommen sind Feuerungsmaterialvorräte im Werte von Kronen.

Die Entschädigung wird nicht durch die Wehrmacht, sondern durch den Bürgermeister *)

in Lensmann *) in gezahlt.

 

*) Nichtzutreffendes durchstreichen.

 

Rückfragen sind an

Dienststelle L 24 922

Lg. Pa. Berlin

zu richten.

 

[Der Chefintendant beim Wehrmachtsbefelshaber in Norwegen]

 

Vermerk für die norwegischen Abrechnungsbehörden:

Die Wehrmacht hat dem in Anspruch genommenen Norweger bisher Vergütung in Höhe

von monatlich Kronen gezahlt und Ein- bzw. Umbauten im Werte von

etwa Kronen vorgenommen.

  

Kilde:

 

Trondheim kommune: Oppgjørskontoret - Kartotekkort over eiendommer (L.nr. 74); plass i-055-2

 

Om Oppgjørskontoret, fra Trondheim bytings møteprotokoll (Trondheims kommuneforhandlinger) 1942:

 

Sak nr. 48/1942

 

Opprettelse av eget kontor for utbetalinger av godtgjørelser for eiendommer m. v. tatt i bruk av Deutsche Wehrmacht.

 

Ifølge Innenriksdepartementets rundskriv av 22. desember 1941 skal ordførerne i byene og lensmennene i landkommunene overta utbetalingen av tilgodehavender for eiendommer m. v. som er beslaglagt av Deutsche Wehrmacht.

Ordføreren har i brev av 8. januar 1942 bedt sosialrådmannen om forslag til utbetalingssystem. Det viser seg imidlertid vanskelig å legge dette arbeide på et allerede bestående kontor.

Sosialrådmannen mener at det bør opprettes et særskilt kontor for disse utbetalinger, og han mener det vil være praktisk å overlate ledelsen av kontoret til sekretæren for rekvisisjonsnemnda for hus, herr L. Hjelmeland. Herr Hjelmeland bemyndiges til å anta midlertidig hjelp i samråd med sosialrådmannen. Spørsmålet om lønn til funksjonærene og godtgjørelse til herr Hjelmeland bør utstå inntil videre.

Sosialrådmannen foreslår under henvisning hertil den 19. januar 1942 at ordføreren fatter følgende

 

vedtak:

 

1. Til å overta arbeidet med utbetaling av godtgjørelser for eiendommer m. v. tatt midlertidig i bruk av Deutsche Wehrmacht opprettes et midlertidig kontor som på ordførerens vegne skal utføre de gjøremål som er tillagt ham i Innenriksdepartementets rundskriv av 22. desember 1941 til fylkesmennene.

 

2. Sekretær i rekvisisjonsutvalget for hus, kretsfører Lars Hjelmeland, overdras inntil videre ledelsen av dette midlertidige kontor og bemyndiges til i samråd med sosialrådmannen å organisere kontorets virksomhet og engasjere nødvendig kontorhjelp.

 

3. Utgiftene med kontorets organisasjon og til midlertidig kontorhjelp belastes forskuddskonto, inntil en har oversikt over utgiftene og budsjettforslag kan legges fram og vedtas av ordføreren.

 

Finansrådmannen oversender saken til ordføreren den 20. januar 1942 og tiltrer sosialrådmannens forslag.

 

Sendes herr rådmannen, 1. avdeling.

Rådmannens forslag er vedtatt.

 

Trondheim den 23. januar 1942.

 

Olav Bergan,

ordfører.

 

Aksel Gellein.

 

For mer informasjon, se Utskrift av Trondheim bytings møteprotokoll (Trondheims kommuneforhandlinger) 1942, s. 134 - 138.

2,487 views
0 faves
0 comments
Taken on November 23, 1944