• کیفشو زدند؟ - Bijan1351
 • نه، عسل فروشه، فکر کنم گرمش شده
 • عسل
  این همون یارو نیست تا دخترا از جلوش رد میشن شرو می کنه داد زدن ععععععععسسسسسسسسللللل از برو بچ یاقل میباشد - RASHIDIFAR
 • این تابلو رو برو از بانک بپورس چرا اینجا زدن مگه اینجا سپاه
  همش ابرو ریزیه - RASHIDIFAR
 • بهش تهمت نزن! به حرفهای سهیل هم اعتماد نکن! مرد شریفه! یاقلی هم نیست
 • ما مخلص برادرا هم هستیم! اگه حرفی داری خودت برو
 • ازاين پيرمرد عسل گرفتم - A H M A D I

National Bank and People

Newer Older

Bijan1351 and imageMosaic added this photo to their favorites.

 1. sam_alcaphone 61 months ago | reply

  Hi, I'm an admin for a group called Our Iran, and we'd love to have this added to the group!

 2. Bijan1351 61 months ago | reply

  عکس جالبی شده...ممنون

 3. seyed mostafa zamani 61 months ago | reply

  كنتراستش رو دوس دارم
  :)

 4. RASHIDIFAR 61 months ago | reply

  دمت گرم مونو کرومه درسته

 5. P A H L A V A N 61 months ago | reply

  @ Rashidifar : نه مونو کروم نیست! رنگی گرفتمش با فوتوشاپ سیاه سفید کردمش

 6. A H M A D I 61 months ago | reply

  جالب شده كاظم جون

keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts