DHKT2014June7
Đại Hội Kinh Thương Minh Đức Hải Ngoại 2014 tại DYNASTY Restaurant, San Jose, California
95 photos · 334 views