Kungliga biblioteket > Collections > Bookbindings

From the 20th century onwards, there is a clearer division between wholesale bookbinders and private bookbinders.

In his order, the client directs the design of the binding.

The compositions are freer and more imaginative, combined with solid workmanship.

The bookbinder often attempts to recreate something of the content of the book in the decor of the binding.

Some of the bindings in this collection are protected by copyright. We have not been able to locate all copright holders. We urge copyright holders to contact the National Library of Sweden if you opppose the publication of reproductions of the binding.

Bokband från 1900-talet-
Från 1900-talet och framåt syns en tydligare uppdelning mellan partibokbinderi och privatbokbinderi.

Uppdragsgivaren styr genom sin beställning utformningen av bokbandet.

Kompositionerna är friare och mer fantasifulla i kombination med ett gediget hantverk.

Bokbindaren söker ofta att återskapa något av bokens innehåll i bokbandets dekor.

KB har sökt upphovsrättshavarna till bokbanden, men vi har inte lyckats lokalisera alla. Äger du upphovsrätten till något verk i samlingen och har synpunkter på publiceringen vill vi att du kontaktar oss.

Photo album

Photo album

10 photos

Art deco binding

Art deco binding

26 photos

Fish skin binding

Fish skin binding

14 photos

Abstract binding

Abstract binding

18 photos

Abstract binding

Abstract binding

10 photos

"French school"

"French school"

24 photos

Book object

Book object

9 photos

Paper binding
1 comment

Paper binding

12 photos