Kungliga biblioteket > Collections

Bookbindings at the National Library of Sweden
The presentation is based on generations of librarians’ selections of beautiful, expensive, typical, unique, artistic and quaint bindings in the National Library’s collections.

Some bindings are of royal origin, some are war trophies, but there are also gifts, statutory copies, purchases from auctions, antiquarian booksellers and exhibitions here, as well as bindings that have been ordered especially for the National Library.

Over the last 50 years, three persons in particular have worked towards producing and supplementing the collections of bindings: Sten G. Lindberg, Per S. Ridderstad and Karin Wijkström, the latter the founder of the National Library’s Bookbinding treasure room.

In addition to traditional, magnificent leather bindings from the printed collections, paper bindings, textile bindings and publishers’ bindings are being displayed, along with collections of manuscripts, maps and images.

Descriptions of bindings
The description of bindings follows a method devised by Helena Strömquist .

About the collection
50 bindings from the Middle Ages to the present day, selected and described by Linda Sörensen and Anders Zitting from the Preservation Unit at the National Library of Sweden.

Photography
Istvan Borbas

Digital processing
Claes Jansson


Bokband på Kungliga biblioteket, KB
Presentationen bygger på generationer av bibliotekariers urval av vackra, dyrbara, typiska, unika, konstnärliga och kuriösa bokband i KB:s samlingar.

Vissa bokband har kunglig proveniens, somliga är krigsbyten, men här finns även gåvor, pliktexemplar, inköp från auktioner, antikvariat och utställningar samt bokband som har beställts speciellt för KB.

De senaste 50 åren har framför allt tre personer verkat för att föra fram och komplettera samlingarna av bokband; Sten G. Lindberg, Per S. Ridderstad och Karin Wijkström, den senare grundare av KB:s Praktrum.

Förutom traditionella praktfulla skinnband ur de tryckta samlingarna visas även pappersband, textila band och förlagsband samt band från samlingarna av handskrifter, kartor och bilder.

Bandbeskrivning
Bandbeskrivningen följer en metod utarbetad av Helena Strömquist (Bokband. Terminologi och metod för dokumentation av bokband, 2006).

Om samlingen
50 bokband från medeltid till nutid i urval och beskrivning av Linda Sörensen och Anders Zitting, Enheten för bevarande, Kungliga biblioteket.

Fotografi
Istvan Borbas

Digital bearbetning
Claes Jansson