Urban Change in Vietnam
Việt Nam trong quá trình biến đổi đô thị
60 photos · 281 views