Công phu sáng
Công phu sáng trong ngày lễ Vu Lan
Early morning chanting before Vu Lan's celebration
20 photos · 278 views