Thanh Le Be Mac ĐHTMLV 2015
Thánh Lễ Bế Mạc ĐHTMLV lần thứ IV 2015 do Đức TGM Peter Nguyễn Văn Tốt chủ tế. Houston, TX. May 3rd, 2015.
697 photos · 1,721 views
1 3 4 5 6 7