Rước Kiệu - Thánh Lễ Kính Mẹ La Vang
Thánh Lễ do Đức Cha Phalô Nguyễn Thái Hợp Chủ Tế và Giảng Thuyết. ĐHTMLV - GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX. May Saturday 3, 2014.
496 photos · 450 views
1 3 4 5