Dàn Trống La Vang. La Vang Drumming Team.
Dàn Trống La Vang trong 3 ngày ĐHTMLV 2014. GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX. USA.
131 photos · 332 views
1