Rước Kiệu và Thánh Lễ Kính Mẹ La Vang
Thánh Lễ Đại Trào kính mừng Thánh Mẫu La Vang do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp Chủ Tế và Giảng Thuyết. Saturday, May 3, 2014. GX. Đức Mẹ La Vang, Houston, TX.
498 photos · 754 views
1 3 4 5