Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ 3 tại Houston, TX. USA.
Ca Đoàn Tổng Hợp các Giáo Xứ tại Houston, cùng với Ca Đoàn, GX CTTĐVN. Virginia.
151 photos · 939 views
1