Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Arlington, Virginia, USA. Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
139 photos · 96 views
1