GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX.
GX đang chuẩn bị để chào đón các con của Mẹ La Vang về đây tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II - 2013.
70 photos · 122 views