Bengkel Kesedaran & Audit Dalaman ISO 9001:2015
Unit Pengurusan Kualiti & Risiko SQRC telah melaksanakan Bengkel Kesedaran & Audit Dalaman ISO 9001:2015 pada 7-8 Julai 2020 bertempat di Bilik Pembelajaran 4, CTF4. Bengkel telah dihadiri Pengurus Risiko PTj dan Pegawai P&P serta Kumpulan Pelaksana PTj yang dipersijilkan. Objektif utama bengkel ini ialah bagi meningkatkan pemahaman mengenai ISO 9001:2015, pelaksanaannya dan cara-cara aplikasi; menjelaskan struktur baharu dan keperluan audit dalaman; memahami tujuan, skop dan kandungan sistem pengurusan kualiti dan kegunaannya dalam melaksanakan audit dalaman; serta melakukan tindakan pembetulan terhadap ketidakpatuhan sistem kualiti yang ditemui. Bengkel telah dikendalikan oleh Puan Saadiah Enok yang merupakan Principal Consultant dari SIRIM STS Sdn Bhd.
26 photos · 37 views