Bengkel Pelan Strategik UNIMAS 2021-2025 - Pemetaan Dapatan Penang & Riverside
SQRC telah mengambil tindakan susulan untuk memetakan hasil dapatan kepada Bengkel Pelan Strategik UNIMAS 2021-2025 yang telah dianjurkan sebelum ini di Hotel Riverside Majestic dan juga semasa Sumbangsaran Majlis Dekan di Pulau Pinang sebelumnya selain dapatan dari beberapa siri perjumpaan dan sesi libat sama Ketua Strategi Fakulti. Sesi secara intensif selama dua hari secara dalaman telah diadakan pada 29-30 Jun 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat SQRC Aras 3 Canselori. Hasil pemetaan ini akan diangkat ke peringkat seterusnya kepada Strategic Focus Owner dan Initiative Owner untuk dimurnikan.
21 photos · 29 views