renovering i Bispehaven, skabelse af nye gårdrum marts 2018
36 photos