FC - Rygar (Arugosu no Senshi)
FAMCOM Rygar (Arugosu no Senshi)
5 photos