Werksymposium IHT 2019
Hoe kunnen we door samen te werken patiënten die in een crisis zitten nóg beter thuis behandelen? Die vraag stond centraal tijdens het vijfde werksymposium IHT op 7 maart in Apeldoorn.

Ruim 200 professionals werkzaam in de intensieve psychiatrische thuisbehandeling oftewel IHT (Intensive Home Treatment) namen deel aan het eerste lustrumsymposium met meerdere workshoprondes. Doel van het symposium was, naast kennisdeling en uitwisseling, te komen tot doorontwikkeling van het IHT-model in een addendum bij het handboek IHT.
119 photos · 2 videos · 137 views
2