Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cha Phao lô và quý Anh Chị Em Trong Tu Đoàn, Quý Ông Bà Cố, quý Thân Nhân và Ân nhân, ngày 02/11/2018
43 photos · 12 views