new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze | by lixiangfenglailou
Back to group

Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze

UDing Ning waseDolobheni laseHeze, esifundeni saseShadong

 

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibandla belihlele ushintsho emsebenzini wami. Njengoba ngathola lo msebenzi omusha, ngangicabanga ukuthi “ngidinga ukuthatha leli thuba lokugcina lokubiza umhlangano nabafowethu kanye nodadewethu, ngikhulume nabo kucace ngezindaba, futhi ngibashiye nesithombe esihle.” Ngakho-ke, ngahlangana namadikoni ambalwa, futhi ngasekupheleni kwesikhathi sindawonye, ngathi, “Ngicelwe ukuba ngihambe lapha ngiye komunye umsebenzi ohlukile. Ngiyathemba ukuthi nizomamukela umholi ozayo esikhundleni sami futhi nisebenzisane naye nganhliziyo-nye nangomqondo owodwa.” Ngesikhathi bengizwa ngisho la mazwi, abanye odade ababekhona bethuka, nokumamatheka kwaphela ebusweni babo. Abanye bangibamba izandla zami, abanye babo banganga, futhi bekhala bathi “Ngeke ukwazi ukusishiya! Ngeke ukwazi ukusibeka eceleni uphinde uzibe izidingo zethu! …” Udade wasemndenini owawungisingethe wayengafuni ukungidedela. Wathi kimi, “Kuhle ukuthi unathi. Ungumuntu okwaziyo ukumelana nobunzima, futhi uyakwazi ukuhlanganyela ngokweqiniso. Noma besikudinga noma nini, ubusolokhu ukhona usisiza ngesineke. Uma uhamba, sizokwenzenjani? …” Ngibona ukwenqaba kwabo ukuhlukana nami, inhliziyo yami yayigcwele injabulo nokugculiseka. Ngabaduduza ngala mazwi: “Ncikani kuNkulunkulu.Uma ngikwazile, ngizobuya futhi ngizonivakashela….”

......

Izihloko Ezikhuthazwayo: “Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze

 

Image Source: IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Imigomo yokusebenzisa:https://zu.godfootsteps.org/disclaimer.html

162 views
0 faves
0 comments
Uploaded on March 14, 2019