Dâng hoa và Rước kiệu tôn kính Đức Mẹ Mân Côi năm 2018
GIAOXUDONGTRI.COM

Vào Chúa nhật ngày 07/10/2018, Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Theo truyền thống, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng tổ chức dâng hoa, rước kiệu và Thánh lễ tôn kính Đức Mẹ.

Trước cuộc rước kiệu trọng thể, các bà Hội Bà thánh Mônica đại diện cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã dâng lên Đức Mẹ những tràng hoa đẹp tươi thắm, cùng với những điệu múa câu hát thành kính tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi.

Sau đó, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự cuộc rước kiệu trọng thể tôn kính Đức Mẹ xung quanh khuôn viên của Giáo xứ.

Thánh lễ ngày Chúa nhật cũng đã được tiếp diễn sau đó trong sự trang nghiêm, sốt sắng của cộng đoàn tham dự.
75 photos · 19 views