Giáo khu Teresa mừng bổn mạng 2019
Tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm
47 photos · 612 views