Legio Comitium Melbourne mừng sinh nhật Đức Mẹ
Tại Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm 2019
95 photos · 1,033 views