Att fotografera mat
En tydlig ambition hos Fotoskolan STHLM är att ge de studerande erfarenhet av hur fotografisk och rörlig bild skapas för olika kunder med varierande behov.

I arbetet med Di Luca & Di Luca-produkter var uppgiften att skapa visuellt intressant marknadsföringsmaterial med fokus på olivolja. Uppgiften fokuserade på att utveckla de studerandes kunskaper inom mer traditionella fotoområden som ljussättning och kamerateknik, men också på att träna upp de studerandes förmåga att analysera kundens behov och arbeta utifrån Di Luca & Di Lucas direktiv.
3 photos · 102 views