Modern Vikings
Modern Vikings är ett gemensamt projekt mellan Fotoskolan STHLM och Sigtuna museum. Syftet med projektet var att ge de studerande större erfarenhet av att med avancerad fotografisk teknik, utvald rekvisita och genomtänkt modellval skapa intressanta bildlösningar på ett givet tema. PhaseOne kamera och Profotos studioblixtar är exempel på utrustning som använts i projektet.

Upplägget för uppgiften var att skapa porträtt av en modern viking utifrån en av artefakterna från Sigtuna museum. Porträtten förväntades utmana den stereotypa och konstruerade bilden av vikingen som en skäggig man iklädd en hjälm med horn. Istället skulle de gestalta sin egen bild av en modern viking. Det vill säga en person som i sitt dagliga liv i Sverige, eller under sina resor utanför Sveriges gränser, har nyfikenheten och modet att testa sina gränser och exponera sig för nya intryck, nya kulturer och är öppen för intressanta och utvecklande möten.
8 photos · 236 views