21.03.2018. LIZDA Padomes sēdē piedalās Latvijas Pašvaldību Savienība (LPS)
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Padomes sēdē piedalījās Latvijas Pašvaldību Savienība (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis un LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure. Sēdē tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas, kā LIZDA pārstāvju iesaiste skolu reorganizācijas un likvidācijas procesā (komisijās, sanāksmēs), kā uzlabot LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju informēšanas procesu par pašvaldību plāniem skolu tīkla optimizācijas ietvaros, korekta darba uzteikumu izteikšana, savlaicīga informēšana par izmaiņām darba līgumos pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, koplīgumu un vienošanos slēgšana starp LIZDA un pašvaldībām un abu organizāciju turpmākā rīcība pēc Satversmes tiesas lēmuma, kas skar pedagogus visā Latvijā. Sanāksmes noslēguma LIZDA un LPS vienojās par kopīgi organizētām reģionālajām konferencēm, kurās tiktu aktualizēti jautājumi par pedagogu metodiskā atbalsta (skolas, pašvaldības, nacionālā līmenī) sistēmas pilnveidi.
12 photos