20.03.2018. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga piedalās Latvijas Pašvaldību Savienība Izglītības un kultūras komitejas sēdē
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība priekšsēdētāja Inga Vanaga piedalījās Latvijas Pašvaldību Savienība Izglītības un kultūras komitejas sēdē, kurā tika apskatīta projekta Skola2030 “Kompetenču pieeja mācību saturā” tapušā dokumenta “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” pilnveidošanas iespējas, praktiskais pielietojums un tālākā virzība. LIZDA pauda viedokli, pirms pieņemt lēmumu par izmaiņām normatīvajos aktos, kas noteiktu jaunā mācību satura apgūšanu izglītības iestādēs, ir nepieciešams izvērtēt un novērst visus iespējamos riskus.
6 photos · 2 views