ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
31 photos · 235 views