Представена бе програма на поклонническите пътувания на Софийска митрополия през 2020 г. - 16.01.2020 г. - 1
Фотограф: Пламен Михайлов
28 photos · 718 views