GIÁO XỨ PHÚ NHAI MỪNG LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 19/11/2017
92 photos · 128 views