THÁNH LỄ GIỖ CỤ CỐ ĐAMINH và TÊRÊSA của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Ngày 30/7/2017
85 photos · 267 views