ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN BÙI CHU 2017
Tổ chức tại Đền Thánh Kiên Lao - Lễ Lá ngày 09 tháng 04 năm 2017
143 photos · 360 views
1