GIÁO HỌ BẮC TỈNH KHÁNH THÀNH 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ
Vào lúc 9giờ sáng ngày 17/6/2016 tại Giáo Họ Bắc Tỉnh
88 photos · 430 views