THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIUSE ĐINH NGỌC CẢNH
Ngày 23 tháng 4 năm 2017
66 photos · 221 views