THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU GP. BÙI CHU 2017
Thứ Năm Tuần Thánh - Đền Thánh Sa Châu
70 photos · 99 views