II Miniature Poland - the world around the railways. Gliwice 28-29.09.2019
18 photos · 9 videos · 50 views