Svetski dan voda 2018
Danas kada obeležavamo Svetski dan voda (World Water Day, 22 March), kako su to Ujedinjene nacije osmislile, sumiraju se rezultati i izlažu planovi za budućnost. Agencija za zaštitu životne sredine na ovaj dan tradicionalno suorganizuje stručni skup. Ovoga puta je održan seminar Specifični planovi implementacije direktiva u sektoru voda u okviru EU projekta Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine .
24 photos · 259 views