Käyttövaliot
Saavuttaakseen Suomen käyttövalion (FI KVA) arvon tulee koiralla olla KAER kokeista 3 x VOI1, joista vähintään yksi metsäkanalinnuilla ja vähintään yksi peltokanalinnuilla. Ennen käyttövalioksi tulemistaan koiralla on oltava kaksi vähintään AVO 2-tasoista palkintoa, joiden saavuttamiseksi riistaa on kaadettu tai pudotettu (koetuloksessa koodi P). Lisäksi näyttelyistä täytyy olla vähintään arvosana H (=Hyvä) yli 15kk ikäisenä. Näyttelytulos voi olla myös jostain muusta Pohjoismaasta.
12 photos · 1,306 views