Listening and Seeing
An Homage to Eduardo Coutinho. Princeton University, 2015. Photographs, Flora Thomson-DeVeaux
21 photos