ĐẠI HỘI 2020 - HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HUNGARY
Đại hội đại biểu lần thứ V. KỶ NIÊM 70 THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO giữa Việt nam và Hungary.
239 photos · 1 video · 10 views
1 3