AJUNTAMENTS I INSTITUCIONS DE CATALUNYA FENT UN GEST PER L'ELA
Us deixem amb els Gestos per l’ELA que han fet ajuntaments i institucions de tot Catalunya, incloent el President de la Generalitat, donant suport a les persones afectades d’ELA, a les seves famílies i als projectes que la Fundació Miquel Valls té per la millora de la seva qualitat de vida. Moltes gràcies pel Gest per l’ELA a tots!

#fesungestperlela
#fesungestperlela2018
#fundaciomiquelvalls
#diamundialela
#ela


AYUNTAMIENTOS Y INSTITUCIONES DE CATALUNYA HACIENDO UN GESTO POR LA ELA

Os dejamos con los Gestos por la ELA que han hechos ayuntamientos e instituciones de toda Cataluña, incluyendo al Presidente de la Generalitat, para apoyar a las personas afectadas de ELA, a sus familias y a los proyectos que la Fundación Miquel Valls tiene para la mejora de su calidad de vida. ¡Muchas gracias por el Gesto por la ELA!

#fesungestperlela
#fesungestperlela2018
#fundaciomiquelvalls
#diamundialela
#ela
64 photos · 104 views